Vajsova domacija

Sledi časa

PLEMIČI IN GROFJE

V Dolenjih Raduljah so plemiči Sauraui v 16. stoletju pozidali grad, imenovan Radeljca. Grad je v svoji zgodovini zamenjal veliko lastnikov. Zadja plemiška družina, ki ga je imela v lasti, so bili grofje Auerspergi. Nato je grad prešel v roke ljubljanskega trgovca Karla Kavška. Od njega so grad in vse grajsko posestvo 1906. leta odkupili trije domačini: Novak, Pungeršič in Weiss. Francu Weissu je žreb določil mlin in žago. Tako se je začela pisati zgodovina Vajsove domačije.

GRAD RADELJCA

Valvasorjev bakrorez

Vajsova domačija v 18. in 19. stoletju

Po ustnem izročilu naj bi Vajsov mlin mlel vsaj že 700 let in so ga grofje gradu Radeljca odkupili, da je mlel za njihove potrebe.

Na zemljevidu Evrope iz 18. stoletja, za časa Marije Terezije, je razvidno, da je na ozemlju današnje Vajsove domačije že stalo nekaj stavb. 

Tudi na karti franciscejskega katastra iz leta 1824, je razvidno, da je na istem mestu, kot danes stoji mlin, že stala stavba, ki pa danes verjetno ni več v celoti ohranjena.
Predvidevajo, da je v južnem delu te stavbe že takrat bil mlin, ki pa je bil potem večkrat obnovljen. Ena od obnov se je verjetno zgodila v zadnji četrtini 19. stoletja, leta 1891. To letnico najdemo tudi v samem mlinu.

Hiša, ki stoji poleg mlina, pa je bila v današnjo obliko preurejena v letu 1925.

20. stoletje...

Po letu 1906, ko je mlin in žago na Vajsovi domačiji prevzel Franc Weiss, je mlin hitro pridobil dober glas. Ob mlinu so začeli graditi veliko hišo, v kateri so načrtovali gostilno.

Med vojno so bili Weissovi izgnani. Po vojni se je družina vrnila v domači kraj in kmalu poslovenila priimek v Vajs.

V sredi šestdesetih let je Vajsovo domačijo prevzel sin Bartol. Nadaljeval je mlinarsko tradicijo, mlel vse vrste žit in ohranjal dober glas mlina širom domovine. Leta 1991 je bila notranjost mlina na njegovor pobudo temeljito prenovljena.

info tabla

Mlinsko kolo pa se je čedalje manjkrat obrnilo in po letu 2005 popolnom prenehalo z delovanjem. Zadnja lastnica mlina iz rodbine Vajsovih je bila do leta 2018  Bartolova vnukinja Maja.

V letu 2018 pa smo se na Vajsovo domačijo preselili Čarmanovi. Gojimo željo, da bi Vajsov mlin čim prej spet, vsaj občasno, zavrtel svoje kolo.